Üdvözöljük az OxY Extensions(Denis Andersen s.p.II. Prekomorske Brigade 20., , adószám: SI38570971, levelezési cím: 6000 Koper, II. Prekomorske Brigade 20., e-mail cím: info@oxyextensions.hu,) – továbbiakban Eladó – rendszerében.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a regisztráció illetve vásárlás során a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) elfogadja, így kérjük, hogy azt regisztrációt illetve a vásárlást megelőzően figyelmesen olvassa végig. Javasoljuk, hogy az ÁSZF-et töltse le a számítógépére, hogy azt mindig könnyedén elérhesse, amennyiben tanulmányozni kívánja.

1. Bemutatkozás

Az Eladó célja, hogy az általa forgalmazott termékeket Ön mielőbb és a legkényelmesebb módon kézhez kaphassa, ezért hoztuk létre ezt a felhasználóbarát, könnyen kezelhető és átlátható webshopot.

2. Értelmező rendelkezések

Eladó: az Denis Andersen s.p. (OxY Extensions). illetve a vele szerződésben álló, a termékek jelen webshopon történő forgalmazásával megbízott harmadik személy vagy személyek.

Ügyfél/Felhasználó/Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, személyegyesülés, aki a webshop használatával az Eladótól a honlapon forgalmazott termékeket megvásárolja, vagy ennek érdekében regisztrál.

Termék: minden olyan Eladó által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az Ügyfél a https://www.oxyextensions.hu/ oldalon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az Ügyfél az https://www.oxyextensions.hu/ oldalon a rendelését leadhatja.

Weboldal: a https://www.oxyextensions.hu/ weboldal.

Webshop: Eladó, vagy az általa megbízott személy által üzemeltetett https://www.oxyextensions.hu/ oldalon elérhető webshop.

Kosár: a Webshopban megvásárlásra kiválasztott Termékeket tartalmazó lista.

vSzerződés: Eladó és a tőle terméket a https://www.oxyextensions.hu/ oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Ezen elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a Vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló levélből rekonstruálható.

Rendelés: egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval a Weboldalon található Termékek valamelyikének megvásárlási szándékát.

Átutalás: valamely Termék és/vagy Szolgáltatás Eladó általi eladásából eredményezett összeg bevétele vagy visszatérítése, az Eladó által elfogadott kártyakezelő szolgáltatásai használata révén, a leszállítási módtól függetlenül.

Saját fiók: a Weboldalon történő regisztrációval és a regisztráció során szükséges adatok megadásával létrehozható olyan fiók, amely eltárolja a Felhasználó által megadott személyes adatokat, így az a későbbi vásárlásokhoz a felhasználónév és jelszó megadásával újra előhívható.

Szállító: a Weboldalon megrendelt Termékek kiszállítását végző GLS., vagy egyéb csomagküldő szolgálat.

3. A jogi megfelelőség

3.1. A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően Eladó az alábbiakról tájékoztatja:

 • a szerződés megkötése a Weboldalon történő regisztrációval, vagy a Webshop-on keresztül történő vásárlás befejeződésével történik meg.
 • a jelen ÁSZF és annak esetleges későbbi módosításai a Weboldalon elérhetőek lesznek, azonban javasoljuk, hogy azt a Regisztrációt vagy Vásárlást megelőzően töltse le a számítógépére, vagy nyomtassa ki és gondosan őrizze meg.
 • amennyiben az adatai a Regisztráció során helytelenül kerültek rögzítésre, vagy azok a regisztrációt követően megváltoztak, úgy azok kijavítását a Weboldalon szereplő elérhetőségeinken írásban kérheti.
 • vásárlás esetén kérjük, figyelmesen győződjön meg arról, hogy az adatait helyesen adta meg, ugyanis Vásárlás esetén a megadott adatokon már nem tud módosítani.

4. A regisztráció folyamata és feltételei

4.1. Eladó Webshopjában valamennyi természetes és jogi személy regisztrálhat. Ehhez kérjük, kövesse a Weboldalon található útmutatást.

4.2. A Regisztráció során szükséges megadni a rendszer által kötelezően megadandónak előírt adatokat. Ezen adatok megadása nélkül a Regisztráció iránti kérelem kitöltése érvényesen nem fejezhető be.

4.3. Minden olyan jogi személy regisztrálhat a Weboldalon keresztül, amely az adott ország jogi szabályozása értelmében rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel és felhatalmazásokkal illetve nem áll fizetésképtelenségi vagy jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás alatt.

4.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Eladó saját belátása szerint dönt a regisztráció iránti kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Az Eladó a döntését nem köteles indokolni és az abból fakadóan a Felhasználónál keletkező semminemű kár vagy elmaradt vagyoni előny megtérítéséért felelősséget nem vállal. Az Eladó különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben utasítja el a regisztrációs kérelmeket:

 • nem valós cégadatok
 • helytelenül kitöltött regisztrációs kérelem
 • elutasított regisztrációs kérelem változatlan formában történő ismételt benyújtása

4.5. A regisztráció sikeres befejezéséről a Felhasználó értesítést kap.

5. A vásárlás

5.1. A vásárlás a Weboldalon elérhető Webshopon keresztül történhet. A webshopban a termékek kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot jelen szerződés szerint a fogyasztó teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát az Eladó felé. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor fogyasztó ajánlatát az Eladó visszaigazolja.

5.2. A Webshop menüpontjait igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a Felhasználó könnyen tájékozódjon, minden termék és funkció gyorsan elérhető legyen.

5.3. A Webshopban megvásárolható egyes termékekhez kapcsolódóan megtekinthető a termékekről készült fénykép, tulajdonságaikról készült leírás, a választható kiszerelés/mennyiség és a bruttó vételár.

5.4. A vásárláshoz a Webshopon elérhető termékek közül a Felhasználó kiválasztja az ott feltüntetett Termékek közül azt vagy azokat, amelyeket meg kíván vásárolni, s a vásárolni kívánt Termék mennyiségének megadása után a Termékek alatt található „kosárba” feliratú gomb megnyomásával az adott termék a Kosárhoz adható.

5.5. A Kosár tartalma az erre szolgáló ikonnal megtekinthető, illetve módosítható.

5.6. Vásárlás során a Termék Kosárba helyezése után a Webshop által kért adatok megadása kötelező, a Rendelés az adatok megadása nélkül nem fejezhető be. A vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomásával fejeződik be.

5.7. Az érvényes Rendelés leadásának feltétele a Kosárban szereplő termékek árának maradéktalan megfizetése. A Weboldalon szereplő árak bruttó árak, forintban értendőek. A szállítási költséget nem tartalmazza a vételár. A weblapunkon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. A Webshopban a fizetés bankkártyával – előreutalással -, illetve utánvéttel lehetséges.

5.8. A Rendelés kizárólag abban az esetben minősül érvényesen leadott rendelésnek, amennyiben a Kosárban szereplő termékek vételára, valamint a Weboldal által számított szállítási díj az Eladó részére a webshopon megadott pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírásra kerül. A fizetés napja az a nap, amikor a jelen pont szerinti összeg az Eladó webshopon megjelölt pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül.Az Eladó a leadott rendelést a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímen igazolja vissza, a megrendelés a visszaigazolással válik elfogadottá.

5.9. Az Eladó az érvényesen leadott rendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül intézkedik a megrendelt Terméknek vagy Termékeknek a Szállító részére történő átadásáról. Amennyiben a megrendelés teljesítése a fenti határidőben az Eladón kívül álló okból nincs lehetőség, úgy erről a tényről és a szállítás várható határidejéről az Eladó elektronikus levélben értesítést küld. Az áruk kiszállítása a rendelések beérkezési sorrendje szerint történik, a készlet erejéig.

5.10. A Termékek kiszállítása a Szállító tájékoztatása szerint történik. A Szállító kiválasztása során az Eladó a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva járt el, azonban a Szállító tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kártért az Eladó a felelősségét Ptk. rendelkezései szerint kizárja.

5.11. A Termékek ára, fizetési feltételek:

A termékeknek a Honlapon megjelenített vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó bruttó árak.

A termékek mellett feltüntetett bruttó vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét, csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (HUF) kerül meghatározásra.

A Vásárló által fizetendő végösszeg a megrendelés összefoglalása (a vásárlási folyamatban a 4. lépés) és a visszaigazoló e-mail mellékleteként küldött megrendelő lap alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját és az esetleges biztosítás összegét is. Amennyiben a Vásárló a vásárlási folyamat során kedvezményt vett igénybe, a visszaigazoló üzenet mellékletében lévő megrendelő lap a kedvezmény mértékét is tartalmazza.

A Vásárló az alábbi fizetési módok között választhat:

 • Fizetés utánvéttel –A futár részére a csomag átvételekor kell kifizetni készpénzben vagy bankkártyával a megrendelés fizetendő végösszegét a megrendelt termékek után.
 • Banki utalás – amennyiben Vásárló a banki átutalás fizetési módot választotta a vásárlási folyamat során, Szolgáltató a Vásárló megrendelésének megérkezését követően elküldi Vásárló részére a bankszámlaszámot és azonosítót. Amint a Szolgáltató bankszámláján jóváírják a megrendelés ellenértéket, Szolgáltató elküldi Vásárlónak a megrendelt terméket és értesíti a szállítás időpontjáról.
 • Fizetés bankkártyával: A megrendelés ellenértéke a vásárlási folyamat során azonnal kifizethető bankkártyával VISA, VISA Electron, Master Card és Maestro kártyákkal. Bankkártyás fizetés választása esetén a vásárlási folyamatban a megrendelés végleges elküldését követően megjelenő „Rendelés összefoglalása” oldalon a „Hitelkártyával történő fizetés” gombra kattintva lehet megadni a bankkártya adatait. Ugyanezen az oldalon, amely a bankkártya adatainak megadására szolgál, a bal oldali függőleges oszlopban a Vásárló választhatja a Masterpass és a Master Card mobile fizetési módokat is.
 • Fizetés készpénzzel: készpénzes fizetés a Szolgáltató által meghatározott átvevőponton lehetséges, amennyiben a Vásárló a szállítás módja meghatározásakor a vásárlási folyamat során a „Budapest-csomagátvétel” lehetőséget választotta. Készpénzes fizetés utánvéttel fizetési mód választása esetén is lehetséges a futárnál.

6. A felelősség kizárása

6.1. A Regisztráció vagy a Vásárlás során megadott adatok helyességéért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli, az abban szereplő hibákért, elírásokért, vagy az ezekből fakadó valamennyi kárért kizárólagosan Felhasználó felelős.

6.2. A Szállító kiválasztása során az Eladó a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva járt el, azonban a Szállító tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kártért az Eladó a felelősségét kizárja.

6.3. Rendelés leadása céljából bármely Ügyfélnek hozzáférése van a Weboldalhoz. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél hozzáférését valamely Rendelés leadása tekintetében abban az esetben, ha úgy tekinti, hogy az Ügyfél a viselkedésével vagy a Weboldalon folytatott tevékenysége az Eladó vagy harmadik személyek részére sérelmes.

6.4. Az online fizetések esetében az Eladó nem felelős/nem vonható felelősségre a Vásárló által fizetendő semmilyen egyéb pótköltség vonatkozásában, ideértve, de nem kizárólag, a Vásárló kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat is.

6.5. Amennyiben az Eladó a Rendelést nem tudja teljesíteni, úgy ennek észlelését követően ennek tényét 3 (három) munkanapon belül köteles jelezni az Ügyfél részére, egyúttal elállni a szerződéstől és intézkedni a Megrendeléssel egyidejűleg a Vásárló által az Eladó részére kifizetett díjak és költségek visszautalásáról. Az Eladó a jelen pontban rögzített összegek visszafizetésén túl felelősségét minden a Vásárlónál vagy harmadik személynél felmerülő, a szerződéstől való elállásból eredő kár megfizetéséért kizárja.

6.6. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

6.7. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól.

6.8. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.

6.9. Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha minden gondossága ellenére a Weboldalon hibás ár vagy téves információ szerepel, különös tekintettel, ha az nyilvánvalóan felismerhető, vagy a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő (pl. 0 Ft vagy 1 Ft). Ilyen esetekben Eladó nem köteles a terméket hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásban vagy azt követően felajánlhatja a Vásárlónak a valós áron történő szállítás lehetőségét, aminek ismeretében a Vásárló eldöntheti, hogy a valós áron megvásárolja-e a terméket.

7. A Vásárló felelősségvállalása

7.  A Vásárló felelősségvállalása

7.1. A Megrendelő kijelenti, hogy az itt iktatott Vásárlási feltételeket elolvasta, megértette és tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért anyagi felelősséggel tartozik. A megrendelőnek jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a termék kiszállítása előtt elállni a vásárlási szándékától, valamint Felhasználó név-, a regisztráció törlésére, adatok módosítására, hírlevélről lejelentkezésre.

8. A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

8.1. A Termékekhez fűződő valamennyi alkotói jog az Eladó és partnerei tulajdonát képezi.

8.2. A Weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom (különösen az ott található szövegek, ábrák, képek) az Eladó vagy partnerei szellemi tulajdonát képezi.

8.3. A Weboldalon található tartalom bárminemű felhasználása, illetve Termékek másolása reprodukálása kizárólag a tulajdonosok előzetes, írásbeli engedélyével, az abban foglalt feltételek teljesítése mellett történhet.

8.4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalhoz és a Termékekhez, mint alkotásokhoz fűződő bármely jogának megsértése esetén a jogsértő személlyel vagy személyekkel szemben valamennyi jogszabály által számára biztosított eszközzel fellépjen. Az Eladó semmilyen nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a jelen pontban foglalt jogáról részben vagy egészben lemond.

8.5. Az Ügyfélhez vagy Vásárlóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.) átküldött vagy az Ügyfél által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Eladó szerződéses kötelezettségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Eladó alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, az illető tartalom vonatkozásában.

9. Az elállás joga

9.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vásárló jogosult a Termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

9.2. Ha a Vásárló elállási vagy felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:oxyextensions.hu, E-mal cím: info@oxyextensions.hu.Elállás közlése céljából felhasználhatja a következő linken elérhető elállási nyilatkozatmintát is.

9.3 A vásárló elveszíti a garanciát a póthaj festése, szőkítése, dauerolása, színezése, és a póthaj egyéb vegykezelése után.

9.4. Elállás esetén Ügyfél köteles saját költségén gondoskodni a Terméknek az Eladó részére történő visszajuttatásáról. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk.

A Vásárló köteles az Eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

9.5. Az Eladó mindaddig visszatarthatja részére az Ügyfél által kifizetett összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

10. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók

10.1 Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a jelen általános szerződési feltételek időről időre változhatnak. Éppen ezért az Eladó kéri, hogy amennyiben Regisztrált felhasználó, úgy az egyes Vásárlások előtt rendszeresen tekintse meg a jelen általános szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítéseket a Weboldalon tesszük közzé. Az esetleges változások során a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartjuk.

10.2. Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Ez alól kivételt képeznek az Eladó Weboldalának vagy Webshopjának új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások, amelyek azonnal hatályba lépnek. Amennyiben az új/módosított ÁSZF tartalmával nem ért egyet, úgy kezdeményeznie kell a regisztráció törlését a Weboldalon található elérhetőségek bármelyikén. Az új/módosított ÁSZF hatálybalépését követően az Eladó rendszerének használatával az új/módosított ÁSZF-et elfogadja.

10.3. Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és az Eladó nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy az Eladó lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról.

11. A kezelt adatokkal kapcsolatos rendelkezések

11.1. Az Eladó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a rendszer igénybevétele során.

11.2. Az Eladó a Felhasználóval kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használja fel:

 • a regisztráció és az Eladó rendszer igénybevétele céljából;
 • a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;
 • az Eladó a Felhasználóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel összefüggésben a Felhasználóval való kommunikáció céljából.
 • a megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a Vásárló kifejezetten hozzájárul.

Felhasználó a Webáruházban történő regisztrációval, avagy a rendelés elküldésével elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Vevő számára reklámot tartalmazó hírlevelet küldjön. Amennyiben le szeretne iratkozni a hírlevélről, kérjük, jelezze ezt az Eladó felé!

11.3. A Felhasználóval kapcsolatos információt az Eladó csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. Az Eladó nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

11.4. A Felhasználó kérelmére az Eladó tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

11.5. A Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat a Felhasználó engedélye nélkül az Eladó nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve abban az esetben, ha a Felhasználóval kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve amennyiben hatóság az Eladót erre kötelezi.

11.6. Abban az esetben, ha a Felhasználó személyes adatát harmadik féllel az Eladó megosztja, az Eladó minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.

11.7. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Felhasználónak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. A Felhasználó ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti az Eladó. Amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérés merülne fel, a Weboldalon található elérhetőségeken, vagy postai úton lehetőség van ezek előterjesztésére.

11.8. Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül a Felhasználó az alábbiakra jogosult:

 • tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
 • kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;
 • az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és
 • követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését.

11.9. Az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat a jelen ÁSZF-ben leírtakhoz képest részletesebben is megállapíthatják.

v11.10. Az Eladó kötelezettsége biztosítani a Felhasználóval kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy az Eladó megvédje a Felhasználó személyes adatait, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, az Eladó ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. Az Eladó ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy a Felhasználó személyes adatának kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére a Felhasználó információjának biztonságát teljes mértékben az Eladó nem tudja garantálni.

11.11. A Felhasználó információinak biztonságát az Eladó a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). A Felhasználó segítséget nyújthat az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen megváltoztatja. Ha a Vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.

12. Visszaküldés

Az áru visszaküldése kizárólag postai úton lehetséges. A visszárut minden esetben normál postai küldeményként kérjük feladni, mert utánvétes csomagokat nem veszünk át. A 2 kg alatti termékeket ajánlott levélként, vagy elsőbbségi ajánlott levélként, a 2 kg feletti csomagokat postai csomagként (értéknyilvántartással max. 1980 Ft) küldjék el részünkre. Futárszolgálatok, EMS gyorsposta, és egyéb – fent nem feltüntetett szállítási módokon visszaküldött csomagok szállítási költségét az aktuálisan hatályban lévő postai díjszabások szerint térítjük vissza, a termék súlya alapján! Csomagokat személyesen nem áll módunkban átvenni.

Termék visszaküldésének címe:

OxY Extensions, Denis Andersen s.p., II. Prekomorske Brigade 20, 6000 Koper, Szlovénia

13. Panaszkezelés rendje

13.1. A Honlap célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a jelen ÁSZF „11. Kapcsolat” pontjában rögzített elérhetőségeken e-mail-ben, szóban telefonon vagy postai úton is közölheti.

13.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, vagy ha mindez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

13.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló közötti fogyasztói jogvita tárgyalásos úton nem rendeződik, a Vásárló (fogyasztó) számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

a fogyasztó jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére: Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagosan jogosult eljárni az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén. A Budapesti Békéltető Testület internetes elérhetősége: http://bekeltet.hu/

A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu.

Békéltető Testületek elérhetősége a következő elektronikus linkre kattintva tekinthető meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  • a fogyasztó jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni panasszal,
  • a fogyasztó jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók ezen fogyasztói jogvitáikat a következő elektronikus linkre kattintva megjelenő felületen keresztül beadott panasz útján rendezzék. https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére az online felületen keresztül.

13.4 Elektronikus számla

A fogyasztók számára Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a megrendelésről. Ez bármikor letölthető abból az e-mailből, amiben arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a csomagot átadta a futárszolgálatnak. Az elektronikus számlát le tudja tölteni a felhasználási fiókján keresztül, valamint bármikor lekérhető az info@oxyextensions.hu e-mailen is.

Adatvédelem

A Honlap adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.oxyextensions.hu/adatvedelmi-nyilatkozat